fbpx
loader image

Política de Privacitat

IDENTIFICACIÓ

 • Titular: Priventnous, SL. (en endavant, “VALLASPVC”)
 • CIF: B-66.253.691
 • Domicilio social: C/Pau Marsal 152, local 13 – 08222 Terrassa – Barcelona, Espanya
 • info@vallaspvc.es
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom: 44226, Foli: 30, Inscripció: 1ª Full: 450177

 

Quins tractaments realitzarem amb les seves dades personals?

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals poden ser objecte d’alguns dels següents tractaments:

 • TR04 – Campanyes publicitàries (Base legal: Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat).
 • TR08 – Demanar l’opinió dels interessats/des (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i *LOPD.)
 • TR03 – Sel.lecció de personal propi (Base legal: Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Ocupació.)
 • TG01 – Gestió comptable i llibres pròpia, en qualitat de responsable (Base legal: Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual es regula el Pla General Comptable.).
 • TG25 – Recollida de dades per la gestió fiscal pròpia (Base legal: Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).
 • TG12 – Gestió laboral pròpia: recollida de dades (Base legal: Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social).
 • TR09 – Seguretats sobre mesures tècniques i organitzatives al software aplicat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades *i *LOPD).
 • TE08 – Protecció de Dades Personals (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgpanica 3/2018).
 • TE02 – Prevenció de riscos laborals (Base legal: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals).
 • TE07 – Destrucció de documents (Base legal: Reglament (UE) 2016/679)
 • TV01 – Vendes / Prestació de Serveis (Base legal: Legislació Mercantil i Fiscal)
 • TE03 – Servei de transport i/o enviaments de paquets (Base legal: Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel qual es publica el Codi de Comerç.)
 • TR05 – Correus electrònics (Base legal: Codi de comerç i altra legislació aplicable.)
 • TR01 – Sol.licituds d’informació rebudes (Base legal: Codi de comerç i altres disposicions mercantils.)
 • TR07 – Gestió d’incidències i/o violacions de seguretat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i *LOPD.)
 • TE04 – Gestió d’assumptes jurídics propis (Base legal: Legislació mercantil i laboral d’aplicació.)
 • TE01 – Manteniment dels sistemes informàtics (Base legal: Codi de comerç.)

 

Per què fem servir les seves dades personals?

En aquesta organització, podrem tractar les seves dades de caràcter personal exclusivament per a les finalitats que s’indiquen a continuació:

 • Comprobar que s’estàn portant a terme totes les mesures tècniques necessàries per la correcta gestió de les dades personals amb el software aplicat.
 • Enviament d’informació comercial i/o publicitària mitjançant correu electrònic.
 • Gestió de les peticions d’informació rebudes per l’interessat/da sobre el nostre producte o serveis.
 • Gestió exclusiva de les incidències internes detectades al compliment dels requisits del *RGPD.
 • Realitzar campanyes publicitàries per publicitar els nostres serveis i/o productes.
 • Demanar l’opinió dels interessats/des.
 • lecció de personal per cobrir les vacants d’ocupació necessàries.
 • Complir amb tots els requisits previstos a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Enviament de paqueteria i correspondència.
 • Gestionar qualsevol problema d’índole jurídica que afecti l’empresa.
 • Gestionar, mantenir i reparar els sistemes d’emmagatzematge informàtic.
 • Actuacions per portar a terme la gestió laboral pròpia.
 • Actuacions per portar a terme la gestió fiscal i comptable pròpia.
 • Complir el principi de limitació del termini de conservació de les dades personals.
 • Gestió Administrativa de clients particulars.
 • Dur a terme la venda o prestació del servei contractat.

Es podria elaborar un perfil comercial o d’usuari, d’acord amb la informació obtinguda o facilitada.

S’informa expressament que, en cap cas, s’elaboraràn perfils amb les dades d’un menor.

Les dades personals proporcionades per vostè es conservaran mentre duri la relació contractual o, si escau, mentre no exerceixi el seu dret d’oposició o bé retiri el consentiment atorgat. Pel qual, pot dirigir-se a la secció corresponent al nostre web o enviar un correu electrònic a l’adreça indicada a l’apartat relatiu al responsable.

 

Per a què les fem servir?

Estem legitimats per a tractar les seves dades personals per les següents raons:

 • El seu consentiment inequívoc, informat i exprés, en aquells suposats en els que sigui legalment exigible, sense que, en cap cas, la retirada del mateix condicioni l’execució d’altres tractaments la legitimació dels quals sigui diferent, i sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix.
 • És una obligació legal del responsable del tractament.
 • L’execució del contracte de prestació de serveis i/o de compravenda dels productes corresponents, subscrit per vostè.
 • La base legal pel tractament de les seves dades és un interès legítim del responsable. Aquest interès es recolza en la realització prèvia d’un judici de proporcionalitat o ponderació entre l’interès legítim del responsable i els interessos o drets i llibertats dels interessats. Aquesta ponderació ha implicat l’evaluació de l’interès, l’evaluació de l’impacte del tractament sobre els interessats/des, l’equilibri entre els dos conceptes anteriors i la implementació de garanties adicionals. Essent la ponderació final favorable al responsable, el tractament es pot portar a terme en conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Per a qualsevol dubte o aclaració, pot contactar amb nosaltres a travès del correu electrònic facilitat a l’apartat corresponent al responsable del tractament.

 

Amb qui podem compartir les seves dades?

Les seves dades personals es comunicaran a les següents empreses i organismes:

 • Agència Tributària
 • Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Bancs i caixes
 • Kairos Quality Spain, SL
 • Priventplus, SL

Les seves dades personals no es tranferiran a cap tercer pais ni organització internacional.

 

Quines dades tractem i com les hem obtingut?

Les seves dades personals s’incorporaran als següents fitxers, titularitat de l’organització:

 • FG01 Gestió comptable pròpia
 • FG02 Gestió laboral pròpia
 • FG15 Gestió fiscal pròpia. Recollida de dades.
 • FE2 Prevenció de riscos laborals
 • FE03 Transport i enviament
 • FE04 Assumptes jurídics propis
 • FR05 Correus electrònics
 • FR07 Gestió d’incidències i/o violacions de seguretat
 • FR08 Demanar l’opinió dels interessats/des
 • FR09 Seguretats al software y hardware
 • FE07 Destrucció de documents
 • FE08 Protecció de Dades Personals
 • FP01 Clients
 • Les dades personals que tractem a la nostra organització procedeixen de les següents fonts:

El propi interessat/da

error: Contenido Protegido